September

Lapis Lazuli eller Howlite

Lapis Lazuli aktiverar ditt psykiska centrum i det tredje ögat och balanserar energierna från halschakrat och pannchakrat, även kallat det tredje ögat som är centrum för vår perception och intuition. Den påverkar vår vardagliga medvetenhet och syn på omvärlden. Som en beskyddande sten är lasur ett skydd mot psykiska och fysiska hot. 
Howlite är en lugnande sten. Den tros hjälpa till med sömn, lugna det överaktiva sinnet samt underlätta stressavlastning. Den lugnar sinnet och frigör spänningar. Denna sten ger styrkan att släppa gamla känslomässiga smärtor. Den tros också hjälpa dig att bearbeta dina känslor så att de kan ge dig lugn, lycka och tillfredsställelse i många aspekter av ditt liv. Howlite kan lugna ditt upprörda sinne samtidig som den mildrar eller tar bort din ilska.
    Tilgængelighed
    Pris